Beylikdüzü,İstanbul,Türkiye
+05320553853
info@binadepremanalizi.com

Lisanslı Bina Performans Analizi - Lisanslı Kentsel Dönüşüm - Bina Zemin Analizini yaptırın.

Firma Tanıtım Kataloğumuz..

LİSANSLARIMIZ

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi

Laboratuvar İzin Belgesi

Güvenliğiniz Bizim İçin Önemli..
Dolandırıcılardan uzak durun! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatında yapılması gereken çalışmaları iyi öğrenin..

En son yaşanan Marmara depremi ile bir çok yapıda hasar oluştu. Bu oluşan hasarların incelenmesi, Olası depreme karşı önlem alınması gereklidir. Tecrübeli ve uzman kadromuz sayesinde en hızlı şekilde yapınıza gelip betornarme ve zemin konularında incelemelerde bulunuyoruz.

Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır

RÖVÖLE

Mevcut yapının tüm eleman ölçüleri yerinde tespit edilerek statik ve mimari rölöve planları hazırlanır. 

ZEMİN ETÜDÜ

Binanın bulunduğu parsel üzerinde sismik ölçüme dayalı zemin çalışmaları ile zemin bilgileri elde edilir.

MALZEME TESTİ

Mevcut binadan alınan beton ve donatı numunelerinin laboratuvar testleri yapılarak malzeme dayanımları belirlenir.
Zemin Kattan; 12 adet Schmidh, 6 adet Karot, 3 adet Sıyırma,  3 adet Rontgen çalışması
Her Bodrum kattan; 3 adet Sıyırma, 3 adet Rontgen

GÖZLEMSEL ETÜT

Mevcut yapıda hasar gören yapı elemanları belirlenir.
PERFORMANS ANALİZİ

Elde edilen veriler kullanılarak binanın deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için performans analizi yapılır.

GÜÇLENDİRME PROJESİ

Yapılan analizler sonrası binanın can güvenliği performans seviyesine ulaşabilmesi için betonarme taşıyıcı elemanlar güçlendirilir veya taşıyıcı betonarme elemanlar ilave edilir.

Bina Analizlerinde Yapılan Çalışmalar

Binanızın deprem analizi için yapılacak çalışmaların aşamaları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İnceleme Yapılacak Bina Tespiti

Yukarıda belirtildiği gibi ilk adımda yapınızın hangi sınıfa girdiği tespit edilir.

Binanızda Yapılacak Çalışmalar

Hangi sınıfa girdiği öğrenilen binada yapılması gereken çalışmalar belirlenir ve laboratuvar çalışması başlar.

Zemin İncelemesi

Mevcut binada yapılan laboratuvar çalışmaları ile birlikte zemin etüdü çalışmaları yapılarak zemin değerleri elde edilir.

Laboratuvar Çalışması

Yapınızdan alınan beton numuneleri laboratuvarımızda hazırlanarak, kırımı yapılır ve basınç dayanım bilgileri elde edilir.

Yapının Modellenmesi ve Analizi

3 boyutlu tasarlanan yapınıza, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler işlenerek, bakanlığın vermiş olduğu standartlara göre analiz yapılır.

Raporlanması ve teslimi

Bakanlığın vermiş olduğu standartlara göre hazırlanmış olan bina analiz raporu size teslim edilir.

Hizmetlerimiz

Bina Değerlendirme

Gözleme dayalı incelemeler ve (varsa) bina projelerinizin kontrol edilerek yönetmelik sınır şartlarına uygunluğu, hasar tespiti kontrollerinin yapılması gibi hizmetleri içermektedir.

Bina Deprem Analizi

Binanızın deprem etkisi altında davranışını tespit etmek amacıyla yürürlükteki yönetmelikler kapsamında inceleme, malzeme deneyleri ve analizlerin yapılarak elde edilen sonuçlara göre güçlendirme projesinin hazırlanması hizmetlerini içermektedir.

Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında binanıza ait riskli yapı belgesinin hazırlanması ve belediye takiplerinin yapılması hizmetlerini içermektedir.

Bina Güçlendirme Projesi Hizmeti

Depreme karşı binaların güçlendirilmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir çalışmadır. Binanızın depreme karşı dayanıklılığı, sağlamlığı, malzemeler ve yapının durumu hakkında detaylı bir analiz ve değerlendirme yapılarak bir rapor hazırlanır. Raporda mevcut durum bütün verilerle ortaya konulurken aynı zamanda güçlendirme için çözüm önerileri de içerir. Güçlendirmenin yapılacak olması halinde takviye projesi de bu projeye bağlı olarak çıkarılır.

İnşaat Uygulama Hizmetleri

Yapınız ile ilgili her türlü (statik, mimari, mekanik, güçlendirme, yalıtım, vb.) uygulamalarınızı teknik personelimiz ile hizmetinize sunuyoruz. Yaptığımız tüm uygulamalarda malzeme ve işçilik garantisi bulunmaktadır. Ücretsiz keşif için bizi arayabilirsiniz.
Zemin İyileşmtirme Hizmetleri

Zayıf temel zeminlerinde karşılaşılan düşük taşıma gücü ve yüksek deformasyon sorunları ile zemin iyileştirme konusunda yeni yöntem ve teknikleri uygulayarak yapınızın daha sağlam zeminlere oturmasını sağlıyoruz.


Bina Deprem Analizi

BİNA DEPREM TESTİ RAPORU

Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eserle, Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaç ile kullanılan binalar ile Özel Yapıların Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni için Deprem Testi, Deprem Dayanıklılık Raporu için BAKANLIK YETKİLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet vermektedir.
Depreme Dayanıksız Binalarınızın Deprem Testinin yapılması Bina Güçlendirme Projesinin hazırlanması Binanız için Dayanıklılık Raporunun düzenlenmesi ile Bina Güçlendirme Uygulaması da Uzman Ekiplerimizce yapılmaktadır. 
Deprem Testi İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar
1- Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanır.
2- Binanın mevcut durumu için BİNA RÖLEVESİ çizilir.
3- Zaman içinde depremlerden, yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarlar tespit edilir.
4- Binadan yeter sayıda Karot ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
5- Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
6- Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
7- Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
8- Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM TESTİ RAPORU hazırlanır.

Çalışma Arkadaşlarımız

Zemin Grubu

ETA Jeoloji Jeoteknik Mühendislik Hizmetleri


Laboratuvar Grubu

ENS Test Laboratuvarı Hizmetleri

Diğer Hizmetlerimiz